Öğrenci İşleri Müdürlüğü

İletişim

Öğrenci İşleri Müdürü 

Adı Soyadı: Hatice ZEYBEK SAYIN
Birimi: ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi: Öğrenci İşleri Müdürü
Mail Adresi: zeybeksayin@cag.edu.tr

Öğrenci İşleri Memuru

  Adı Soyadı: Melda AKDAĞ
Birimi: ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi: Öğrenci İşleri Memuru
Mail Adresi: meldaakdag@cag.edu.tr

Öğrenci İşleri Memuru

 

Adı Soyadı: Arzu ŞİMŞEK
Birimi: ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi: Öğrenci İşleri Memuru
Mail Adresi: arzusimsek@cag.edu.tr

GENEL BİLGİ

Müdürlüğümüzden; Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri konularında akademik ve idari konularda, adaylar ve öğrenciler bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti alırlar. Öğrenci İşleri Müdürlüğü, öğrencilerimize üniversitede uygulanan ders geçme sistemi, yürürlükte olan yönetmelikler, kayıt işlemleri veya diğer idari konularda da rehberlik etmektedir.
Ayrıca; Yatay-dikey geçiş ve yabancı uyruklu öğrenci başvurularının kabulü ve bu konularda bilgi verilmesi müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.