Kütüphane Müdürlüğü

 Kütüphane Kuralları

 1. Kütüphane içinde sigara içilmesine, yiyecek ve içecek bulundurulmasına izin verilmez.

 2. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılmaz, kütüphaneye girmeden önce cep telefonları kapatılmalıdır.

 3. Kütüphane içinde yüksek sesle konuşulmaz, diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.

 4. Kütüphane içinde grup çalışması yapılmaz, grup çalışması yapmak isteyen kullanıcılar grup çalışma odalarını kullanmalıdır.

 5. Kullanılan materyaller raflara yerleştirilmemeli, masalarda bırakılmalıdır.

 6. Kütüphanede yapılan bütün kullanıcı işlemleri için kullanıcı kütüphane personeline öğrenci kimliğini göstermelidir.

 7. Kullanıcılar kütüphane personelinin uyarıları doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.

 8. Kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.

 9. Kullanıcılar kütüphanede bulunan bilgisayarlardaki programları kopyalayamazlar.

 10. Kullanıcılar kütüphanede internet kullanımı sırasında yasadışı web adreslerine giremezler.

 11. Kullanıcılar kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamazlar ve kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştiremezler.

 12. Kütüphane çıkışı kütüphane güvenlik sistemine bağlıdır, sistemin uyarması durumunda personelin çanta vb. eşyaları kontrol etme yetkisi vardır.

 13. Kütüphane personelinin gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların çanta vb. eşyalarını kontrol etme yetkisi vardır.

 14. Kullanıcıların özel eşyalarının kütüphanede kaybolması ya da çalınması durumunda kütüphane sorumluluk kabul etmez.

 15. Çağ Üniversitesi ile ilişiğini kesme durumunda olan bütün üye kullanıcılar Öğrenci İşleri tarafından verilen " İlişik Kesme Belgesi " nin ilgili kısımlarını, üzerlerinde ödünç alınmış materyal ve kütüphane cezası olmadığına dair Kütüphane Müdürlüğüne onaylatmakla yükümlüdür.

 16. Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane Müdürlüğünce yeniden düzenlenebilir.

 17. Bu ilkelere uymayanlar, güçlük çıkaranlar, aldıkları materyali veya kütüphane bina ve araçlarını tahrip edenler, kütüphaneden izinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler, kütüphane personelinin görev yapmasını engelleyenler, disiplini ve huzuru bozanların Çağ Üniversitesi Kütüphanesinden yararlanma hakları kaldırılabilir. Ayrıca disiplin yönetmelikleri hükümleri saklıdır.

 
II. ÖDÜNÇ VERME-İADE KURALLARI

 

Öğretim Üyeleri

Materyal Süre
10 Kitap 30 Gün
2 Dergi 2 Gün
2 DVD/VCD 3 Gün
1 Rezerve Kitap 1 Gün
1 Laptop 1 Saat

     

İdari Personel

Materyal Süre
5 Kitap 15 Gün
1 Dergi 2 Gün
1 DVD/VCD 3 Gün
1 Laptop 1 Saat

 

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri

Materyal Süre
5 Kitap 20 Gün
2 Dergi 2 Gün
2 DVD/VCD 3 Gün
1 Rezerve Kitap 1 Gün
1 Laptop 1 Saat

        

Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri

Materyal Süre
5 Kitap 15 Gün
2 Dergi 2 Gün
2 DVD/VCD 3 Gün
1 Rezerve Kitap 1 Gün
1 Laptop 1 Saat

 

Ödünç verme ve iade işlemlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır :

 1. İşlem yapılmadan hiçbir kütüphane materyali ödünç verilmez.

 2. Zamanında iade edilmeyen materyaller için  gecikme cezası günlük 0,5 TL dir.

 3. Genel koleksiyonda yer alan kitaplar, başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde 2 kez uzatılabilir.

 4. Kütüphaneden ödünç alınan herhangi bir materyal zamanında iade edilmeyip, üzerinden bir aydan fazla zaman geçerse kayıp işlemi yapılır.

 5. Kitap, ciltli dergi veya kitap dışı materyalin kaybedilmesi halinde, okuyucu o günkü Merkez Bankası’nca ilan edilen kur üzerinden hesaplanan fiyata %50 ilave edilerek bulunan değeri ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme cezasını da birlikte öder.